Isang Taon ang Lumipas, Mga Ala-alang Walang Kupas

Written by Kelvin Meneses on .

 

Isang Taon ang Lumipas, Mga Ala-alang Walang Kupas

-Kelvin Meneses (AFS 2015)


Kung ipagpapalagay nating totoo ang oras, kulang-kulang isang taon mula nang simulan naming makibahagi sa pamayanan ng Pila at Paete. Ang bundok, ang dagat, ang ilog, ang mga pilapil, ang buko at iba pang pagkain, at ang mga taong nakahuntahan namin ang ilan sa mga bagay na magpapaalala sa akin sa lugar na ito.


Nagsimula kaming makibahagi bilang AFS sa dalawang bayan ng Laguna nang dumating kami sa isang munting tahanan tanaw ang malawak na palayan sa kaliwa at ang makitid na ilog sa kanan. Araw ng Biyernes, ika-19 ng Hunyo nung sinimulan naming itayo ang mga tent na magsisilbi naming silungan. Sampung araw ang nilagi namin sa Pila bilang bahagi ng paggamit sa archaeology upang tangaking maunawaan ang pamumuhay ng nakaraang pamayanan sa nasabing bayan. Nagkaroon ng kaunting salo-salo bilang pasasalamat sa pagpapatuloy sa amin. Maikli. Sobrang ikli kung kaya’t ang bawat araw na nilagi namin roon ay parang panaginip ng gusto mong balik-balikan.