Ganito kami noon Ganern kayon ngayon

Written by admin on .

Ikinagagalak po namin kayong anyayahan:
 
Ganito Kami Noon,
Ganern Kayo Ngayon!
 
Miyerkules, Ika-31 ng Agosto, 2:30-5:00 ng hapon sa H.Otley Beyer Anthropology Museum, ika-3 palapag ng Palma Hall (PH 311)
 
Mga tagapagsalita:
Prop. Felipe Jocano, Jr. (Dept. ng Antropolohiya)
Prop. Jem R. Javier (Dept. ng Linggwistiks)
Prop. Andoy Evangelista (Dept. ng Sosyolohiya)

Gendered Narratives in the Cordilleras

Written by admin on .

Malugod po namin kayong inaanyayahan sa handog ng Beyer Talks ngayong Mayo:

Gendered Narratives in the Cordilleras

May 18, 2016 Wednesday at 4pm
H Otley Beyer Museum
3rd Floor Palma Hall

Kita kita tayo!

"Tanghal Ayta"? Representasyon ng IP sa Pang-turistang Pagtatanghal

Written by admin on .

tangahalang-ayta

Ethnographies of Conflict, Anthropology of Peace

Written by admin on .

H. Otley Beyer Museum Talk Series

"Ethnographies of Conflict, Anthropology of Peace: Personal Sharing of a Priest Anthropologist" by Fr. Albert Alejo, SJ

13 October 2015, H. Otley Beyer Museum, Palma Hall, UP Diliman, 4-5:30PM.

Fr. Albert Alejo SJ, is author of the book "Generating Energies in Mount Apo: Cultural Politics in a Contested Environment", published by Ateneo de Manila University Press in 2000.