On "intercultural understanding", "communities of practice", and the value of "anecdote"

Written by admin on .

Ikinagagalak po namin kayong anyayahan:
(Bukas at Libre para sa lahat)
 
On "intercultural understanding", "communities of practice", and the value of "anecdote":
issues and narratives in and around environmental work in coastal contexts
 
Martes, Ika-21 ng Pebrero, 1-230 ng hapon, 2017 sa H.Otley Beyer Anthropology Museum, ika-3 palapag ng Palma Hall (PH 311)
 
Tagapagsalita:
Dr. Maria F. Mangahas
Dept. ng Antropolohiya UPD

Ganito kami noon Ganern kayon ngayon

Written by admin on .

Ikinagagalak po namin kayong anyayahan:
 
Ganito Kami Noon,
Ganern Kayo Ngayon!
 
Miyerkules, Ika-31 ng Agosto, 2:30-5:00 ng hapon sa H.Otley Beyer Anthropology Museum, ika-3 palapag ng Palma Hall (PH 311)
 
Mga tagapagsalita:
Prop. Felipe Jocano, Jr. (Dept. ng Antropolohiya)
Prop. Jem R. Javier (Dept. ng Linggwistiks)
Prop. Andoy Evangelista (Dept. ng Sosyolohiya)

Gendered Narratives in the Cordilleras

Written by admin on .

Malugod po namin kayong inaanyayahan sa handog ng Beyer Talks ngayong Mayo:

Gendered Narratives in the Cordilleras

May 18, 2016 Wednesday at 4pm
H Otley Beyer Museum
3rd Floor Palma Hall

Kita kita tayo!

"Tanghal Ayta"? Representasyon ng IP sa Pang-turistang Pagtatanghal

Written by admin on .

tangahalang-ayta