On "intercultural understanding", "communities of practice", and the value of "anecdote"

Written by admin on .

Ikinagagalak po namin kayong anyayahan:
(Bukas at Libre para sa lahat)
 
On "intercultural understanding", "communities of practice", and the value of "anecdote":
issues and narratives in and around environmental work in coastal contexts
 
Martes, Ika-21 ng Pebrero, 1-230 ng hapon, 2017 sa H.Otley Beyer Anthropology Museum, ika-3 palapag ng Palma Hall (PH 311)
 
Tagapagsalita:
Dr. Maria F. Mangahas
Dept. ng Antropolohiya UPD
beyer intercultural understanding